Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 3
» Maksymalna wielkość załączników: 500 kB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.gif, .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .rtf, .odt, .ods

Zamknij okno